Al bijna 130 jaar, liefde voor het erf.

Tot de ontginning in 1857 lag aan de noordzijde van Hoevelaken, het gebied achter de zandrug die nu Veenwal heet, een ruig en nat verveend terrein op het zand. Ontginning werd mogelijk door de komst van kunstmest, aanleg van afwaterende sloten en ontbossing;  een  slagenlandschap met weides en houtwallen ontstond; hiervan zijn nog grote delen behouden. Op het grondgebied van boerderij De Rassert (thans Groot Rassert) aan de Oosterdorpsstraat werd rond 1898 op de hoger gelegen zandafzettingen een drietal nieuwe boerderijen gebouwd: Hoog Rassert, Nieuw Rassert en (onze tuin): Klein Rassert. De laatste oorspronkelijk groot ruim 8,5 ha.  

Van de oorspronkelijke bebouwing van Klein Rassert is nog veel in tact; de rietgedekte Veluwse hallen boerderij (ca 1898) met een voorhuis (1954), een naast gelegen bakhuisje (1898) en pomp, een uit hout opgetrokken hooitas (1945) en een veeschuur (ca midden jaren 60).

Bijna 100 jaar, tot het eind van de 80-jaren in de 20e eeuw was op Klein Rassert een agrarische bedrijf gevestigd; drie boerengezinnen hebben hier gewoond en gewerkt. Door de schaalvergroting van de agrarische bedrijvigheid verdween het boerenbedrijf op veel plaatsen aan de rand van de Veluwe, zo ook hier. 

Wij kochten Klein Rassert in 1992 als de 5e bewoners en hebben in de jaren erna de  bestaande gebouwen in de oorspronkelijke staat hersteld. De structuur van de tuin ontstond ca 25 jaar geleden door middel van de aanleg van hagen. De laatste 20 jaar zijn borders ontwikkeld. Een proces waaraan nog geen eind gekomen lijkt te zijn...met liefde voor het erf en tuin.

Foto: jaren ‘60 Boer Gerrit van Reenen mest het grasland; op het erf zijn bakhuis, schuur en kippenhok en fruitbomen zichtbaar.

Foto: doorkijkje vanuit de hooitas ( anno 1946) richting noorden waar de Laak stroomt en de bonte dikbillen grazen.